Program 3

Zdravje pri delu in varovanje okolja (polovica časa)

 • ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti
 • načela zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkohola, drog ali drugih snovi, ki lahko vplivajo na obnašanje voznika
 • psihofizično stanje voznika in njegovo ravnanje v neugodnem psihičnem ali psihofizičnem stanju
 • simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa
 • vožnja motornega vozila in stres
 • shema stresne situacije
 • faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti)
 • načini tehnike in metode sproščanja za voznike
 • zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev;
 • posledice za voznike in preventivni ukrepi
 • seznanitev z osnovnimi zahtevami varovanja okolja v cestnem prometu iz vidika emisije hrupa, vibracij, vsebnosti in emisije škodljivih snovi v zrak, sevanj… ter energijske varčnosti oz. učinkovitosti

Socialna zakonodaja – pravila glede časa vožnje, počitkov, odmorov in uporaba
tahografa (polovica časa)

 • Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
 • Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85.
 • Uporaba Tahografa:
  • analogni tahograf
  • uvedba digitalnih tahografov
  • sestava digitalnega tahografa
  • zapisovanje digitalnega tahografa
  • uporaba pametnih karticobveznost prisotnosti dokumentacije v vozilu (kartice, tahografski vložki,izpisi iz digitalnega tahografa)
  • praktična uporaba tahografa (vstavljanje kartice, različne nastavitve ob različnih dogodkih in aktivnostih…)
  • prepisovanje podatkov iz tahografa oziroma iz voznikove kartice
 • – Pravila vožnje, odmorov in počitkov
  • vožnja
  • odmor
  • počitek
  • čas razpoložljivosti
  • čas pripravljenosti
  • vožnja, odmori, dnevni počitki, tedenski počitki
  • sankcije na območju Republike Slovenije