Program 2

Transportna sredstva in racionalna vožnja (polovica časa)

 • seznanitev z razvojem, vrstami in zgradbo cestnih motornih vozil
 • vrste gibanj glede na pot, hitrost in pospešek
 • pravilna ocena vzdolžnih in prečnih nagibanj ali premikov vozila
 • seznanitev s pojmi energija, notranja energija, mehansko delo povezava med
 • energijo, časom in močjo
 • seznanitev z vrstami in delovanjem pogonskih strojev
 • vrednotenje in razumevanje tehničnih podatkov motorjev in vozil
 • seznanitev z deli in opremo motorjev z notranjim zgorevanjem
 • predstavitev osnovnih goriv motorjev z notranjim zgorevanjem
 • nove alternativne tehnologije pogona v gospodarskih vozilih (hibridi, plin, vodik…)
 • sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov
 • predstaviti mesta izgub energije pri motorjih z notranjim zgorevanjem
 • razložiti potrebno moč za premagovanje vseh uporov, obremenitve osi in koles v
 • mirovanju ter gibanju, na ravnini in strmini
 • spoznavanje značilnosti kinematične verige
 • vrste vozil za različne vrste prevozov (vrste prevozov blaga, vrste prevozov potnikov
 • in izbira ustreznega vozila za takšne prevoze)
 • pomen vzdrževanja vozila za ekonomično vožnjo
 • motivacija voznika za varčno vožnjo
 • predstavitev primerjalnih testov varčne in ne varčne vožnje
 • predstavitev vpliva pogona in zaviranja na stabilnost vozila
 • približati pojme kot so varno vodenje, zaviranje in ustavljanje, vzmetenje, prenos moči
 • pri cestnih vozilih
 • sile, ki vplivajo na vozilo med vožnjo, uporaba prestavnega razmerja menjalnika glede
 • na tovor vozila in lastnosti ceste
 • upori in njihov vpliv na vožnjo in porabo goriva
 • razviti sposobnost optimizacije porabe goriva
 • osnovni elementi varčne vožnje – osnovna pravila za ekonomičen slog vožnje
 • vpliv voznika na porabo goriva
 • tehnični pripomočki za podporo ekonomičnega stila vožnje in njihova uporaba

Prevoz potnikov – tehnologija prevozov (polovica časa)

 • poznavanje osnovnih pojmov pri prevozu potnikov,
 • zakonski in drugi normativi
 • seznanitev z javnim prevozom potnikov in podsistemi prevoza, ter potnikom kot
 • subjektom prevoza in prtljago kot predmetom prevoza
 • spozna pojem in pomen voznega reda ter uporabo v praksi
 • vrste, vloga in obliko avtobusnih postaj, lokacijo postajališč in taksi postajališč
 • tarife v javnem potniškem prometu in uporaba cenika v praksi in prodaja vozovnic
 • (enotni tarifni sistem, relacijski tarifni sistem, conski tarifni sistem, kombinirani tarifni
 • sistem)
 • sodobni plačilni (ticketing) sistemi v javnem potniškem prometu
 • tehnologije za prodajo in validacijo vozovnic
 • standardi dostopnosti do javnega potniškega prometa
 • standardi kakovosti v sistemu javnega potniškega prometa (kakovost vozil, kakovost
 • prevoznih storitev)
 • način vožnje in zagotavljanje varnosti ter udobja potnikov
 • pravice potnikov in prevoz invalidov ter mobilno oviranih oseb
 • pogoji prevoza, dokumentacija v vozilu in način opravljanja prevozov