Program 1

Varna vožnja in varnostni sistemi (polovica časa)

 • poznavanje tehničnih lastnosti in delovanja varnostnih mehanizmov, da se lahko
 • nadzoruje vozilo, zmanjša obraba in preprečijo motnje v delovanju
 • ozaveščanje voznikov o nevarnostih na cesti in nesrečah pri delu – nevarnosti v
 • prometu
 • vrste nesreč v prometu, statistika nesreč na cesti
 • udeležba tovornjakov/avtobusov, človeške, materialne in finančne posledice
 • zmožnost ocenjevanja razmer v sili: ravnanje v sili (ocena stanja, preprečevanje
 • zapletov po nesreči)
 • klicanje pomoči, pomoč ranjenim in prva pomoč
 • ravnanje ob požaru, evakuacija potnikov iz tovornjaka/avtobusa, zagotavljanje
 • varnosti potnikov
 • ravnanje v primeru agresije in naravnih nesreč
 • poznavanje varnostnih naprav, ki skrbijo za varnost v vozilu
 • dvig nivoja varnosti kot vseživljenjsko učenje
 • ocenjevanje delovanja sil in tovora na vožnjo
 • preprečevanje nesreč skozi predvidevanje in spremljanje prometa
 • varnostni sistemi za povečevanje varnosti v prometu in v vozilu
 • pravilno ravnanje v posebnih prometnih situacijah in posledice napačnega ravnanja

 

Pravila cestnega prometa (polovica časa)

 • pravila v cestnem prometu (Zakon o pravilih v cestnem prometu) s poudarkom na:
 • o pravila vožnje (prednost, hitrost, prometni znaki…)
 • o uporaba mobilnega telefona in drugih naprav
 • o princip zadrge
 • o šibkejši udeleženci v prometu
 • o prehitevanje (s poudarkom na varnem prehitevanju tovornih vozil na avtocesti)
 • o pravilna vožnja v križiščih, krožnih križiščih, uporaba smernikov…
 • mase in dimenzije vozil
 • zakon o voznikih in zakon o vozilih (s poudarkom na novostih na tem področju)