Gasilci

Ob srečanju z vozilom s prednostjo na nujni vožnji

Marsikateri udeleženec v cestnem prometu ne ve, kako reagirati, ko sreča vozilo s prednostjo. To so vozila gasilcev, policije in reševalcev na nujni, intervencijski vožnji. Veliko je napačnih, nepravilnih reakcij, ki so posledica neznanja in neizkušenosti. Veliko je vprašanj, kako se odzvati v takšnem primeru. Z napačnim odzivom se na ta način voznikom vozil na intervencijski vožnji povzroči še dodatne težave in jih spravi v nevarnost, s tem pa tudi ostale člane intervencijske ekipe v takšnem vozilu.

Continue reading →

Posted by Marko Kroflic in Novice, Varna vožnja

Delovna delitev gasilskih enot

Gasilska enota je taktična enota, ki ima moštvo ter gasilsko in reševalno enoto.
Osnovne enote za sestavo gasilske enote:

  • Zmanjšana skupina (1+1)
  • Skupina (1+2)
  • Zmanjšani oddelek (1+5)
  • Oddelek (1+8)
  • Vod (najmanj 18)
  • Četa (najmanj 40)
Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Izobraževanje

Naloge gasilstva in vrste

Naloge gasilstva

Naloge gasilskih organizacij so opravljanje nalog gašenja in reševanja ob požarih,  preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve, ki ne smejo onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilskih organizacij.

Vrsta gasilstva

Gasilstvo in varstvo pred požari v Republiki Sloveniji temelji na več kot stoletni tradiciji, pravna podlaga za njegovo delovanje pa je sestavljena iz krovnega Zakona varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 03/07) in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05).

Gasilstvo je del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je organizirano kot javna služba za zaščito, reševanje in pomoč. Gasilske enote so organizirane kot:

  • poklicne gasilske enote,
  • prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih,
  • gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.

1. Poklicne gasilske enote;

a. Javni zavodi

b. Poklicne enote v podjetjih

Poklicne gasilske organizacije so ustanovljene na osnovi predpisov o ustanovitvi javnih zavodov, v podjetjih pa na osnovi internih predpisov.

2. Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih;

a. Prostovoljno gasilsko društvo

b. Gasilska zveza

c. Gasilska zveza Slovenije

Prostovoljne gasilske organizacije so ustanovljene na osnovi zakona o društvih in so pravne osebe zasebnega prava.

3. Gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah

Te gasilske enote delujejo v okviru podjetij, zavodov in drugih organizacij ter so tudi financirane z njihove strani.

Organiziranost gasilstva v Sloveniji

Organizacija gasilstva v SLO

Organizacija gasilstva v SLO

Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Izobraževanje

Predstavitev gasilstva od 140-letnici gasilstva v Celju

V soboto, 24. septembra 2011, je v Celju na Prešernovi ulici in na parkirišču Spodnji grad potekala predstavitev gasilskih aktivnosti, gasilske tehnike in gasilsnih sredstev.

Vse skupaj sem ujel v gibljive slike in si lahko ogledate.

[youtube width=”640″ height=”360″]http://www.youtube.com/watch?v=uEucFrpR5jM&hd=1[/youtube]

Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Zaščita in reševanje

Četrti Dnevi zaščite in reševanja

Četrti »Dnevi zaščite in reševanja« bodo letos v Kopru, od četrtka, 29. septembra do sobote, 1. oktobra in bodo posvečeni morju. Zaščiti morja bo namenjena tudi osrednja državna praktična vaja »Morje 2011«, s katero bo v petek, 30. septembra, v Koprskem zalivu preverjena odzivnost sil za zaščito in reševanje ob nesreči na morju. Scenarij vaje je trčenje dveh ladij, požar na eni ladji in izpust nevarnih snovi v morje.

4.dnevi ZiR

4.dnevi ZiR

Na dnevih zaščite in reševanja bo v četrtek, 29. septembra 2011 več strokovnih posvetov z naslednjimi temami:
– »Naravne in druge nesreče«, posvet županov slovenskih občin,
– »Naravne in druge nesreče in šole«, posvet ravnateljev osnovnih šol,
– »Ogroženost morja zaradi nesreč z nevarnimi snovmi« posvet prvih posredovalcev
– »Požari v naravnem okolju«
– »Napovedovanje izrednih meteoroloških in oceanografskih dogodkov na morju«,
– »Vzpostavljanje modela psihosocialne pomoči ob nesrečah«, posvet socialnih delavcev, psihologov in ravnateljev

V soboto, 1. oktobra 2011 bo v okviru prireditve še ena vaja, vaja »Markovec« in bo dopoldan na delovišču avtocestnega predora Markovec. Sicer pa bo  tudi več rekreativnih prireditev. V petek, 30. septembra 2011 bo  »TEK 112«. To bo tekmovanje članov reševalnih in drugih služb, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Start bo ob 18. uri na atletskem stadionu Bonifica .  Tekli bodo krožni tek po mestu, v dolžini 5,6 km. Na atletskem stadionu bodo v soboto, 1. oktobra 2011  med 9. in 15. uro moči izmerili tudi gasilci, in sicer v štafetnem teku z ovirami ter v tekmovanju z motorno brizgalno.
Prav poseben in pester program pa je pripravljen za otroke in mladino; od igralnega kotička v šotoru na Carpaccievem trgu in dveh lutkovnih predstav, do vodenega ogleda po prizoriščih.

Celoten urnik dogodkov najdete tukaj!

Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Zaščita in reševanje

Nov izobraževalni center v Sežani

V Sežani je odprt prenovljeni Izobraževalni center za zaščito in reševanje, specializiran za požare v naravnem okolju.

V osrčju Krasa, kjer je največ požarov v naravi, je za izobraževanje in usposabljanje gasilcev in drugih reševalcev v prenovljenem objektu 1800 kvadratnih metrov uporabnih površin. V zgradbi sta dve veliki predavalnici, kuhinja in 20 sob za namestitev 50 oseb. V bližini bodo urejene tudi nove površine za praktično usposabljanje, oboje pa je osnova za sodobno zasnovano izobraževanje in usposabljanje gasilcev ter drugih enot, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.

IC Sežana predavalnica

IC Sežana predavalnica

Tu se bodo izobraževali in urili gasilci in drugi za delo z napravami za vleko ni dvig, za obvladovanje nesreč z nevarnimi snovmi, za gašenje požarov v naravi s helikopterjem; tu bodo izobraževanja za potrebe Gasilske zveze, vroči treningi po modulu A in B, usposabljanja za potrebe gozdarske službe, urili se bodo gasilski strojniki, vozniki tovornih vozil kategorije C in E in tu bodo pogoji tudi za urjenje drugih služb v sistemu zaščite in reševanja (Slovenske vojske, policije, veterine, zdravstva…) .

Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Izobraževanje, Zaščita in reševanje

Ob 140-letnici gasilstva v Celju

Celjski gasilci smo praznovali častiljivo 140-letnico gasilstva v Celju. 28. septembra 1871 je bila ustanovljena požarna bramba v Celju, prvi poveljnik pa je bil Karl Mathes – le dve leti po ustanovitvi prvega društva v Metliki. Tako je 28. september postal dan, ko gasilci v Celju obeležujemo dan gasilca.
140 let gasilstva v Celju

140 let gasilstva v Celju

Letos smo 140-letnico gasilstva v Celju pričeli praznovati 15. septembra 2011 z otvoritvijo razstave in predstavitvijo monografije 140 let gasilstva v Celju v Osrednji knjižnici v Celju. Nadaljevanje pa je sledilo v petek, 23. septembra 2011 s skupno taktično vajo operativnih enot GZ Celje in zakjučno prireditvijo s kulturnim programom in podelitvijo plaket društvom, gasilskim zvezam in posemznikom – članom gasilskih organizacij.
Panorama Celja 1891

Panorama Celja 1891

Požarna bramba v Celju 1913

Požarna bramba v Celju 1913

Višek je praznovanje doseglo v soboto, 24. septembra 2011 s predstavitvijo gasilskih aktivnosti, gasilske tehnike in gasilnih sredstev. Predstavitev je potekala na Prešernovi ulici, kjer so bila razstavljena gasilska vozila prostovoljnih gasilskih društev poklicne gasilske enote Celje. Na zgodovinski stojnici so bile predstavljene stare motorne brizgalne, ročne brizgalne, stari vozovi, obleke in oprema iz gasilskega muzeja. S svojim delom so se predstavili tudi mladi – pionirji in mladinci s predstavitvijo svojih tekmovalnih vaj, prav tako tudi starejši gasilci. Predstavitev je potekala do 12 ure, ko se je dogajanje preselilo na parkirišče spodnji grad. Tam je potekala predstavitev gašenja z gasilniki ter praktični prikaz tehničenga reševanja ponesrečenca iz vozila in gašenje gorečega vozila.
Predstavitev gasilstva v Celju in nastop godbe Dobrna
Predstavitev gasilstva v Celju in nastop godbe Dobrna
Prevzem novih vozil PGE

Prevzem novih vozil PGE

Z obiskom nas je počastila tudi ministrica za obrambo, ga. dr.Ljubica Jelušič, ki je najprej ob postroju vseh gasilcev skupaj z županom MOC, g. Bojanom Šrotom, poveljnikom PGE Jankom Požežnikom, predsednikom GZ Celje, tov. Vinkom Sentočnikom in direktorico podjetja Webo prevzela tri nova gasilska vozila, nato pa še prisostvovala na zaključni slovesnosti v Narodnem domu, kjer so bile podeljene spominske plakete. Na slovesnosti je bil prisoten tudi predsednik GZ Slovenije, tov. Anton Koren. Vsi govorniki so poudarili, da smo gasilci zelo pomembni v sistemu zaščite in reševanja. Ministrica Jelušičeva pa je pohvalila celjske gasilce za vso opravljeno delo v vseh preteklih desetletjih in poudarila, da so Celjski gasilci s svojo opremljenostjo in znanjem sposobni zaščititi občanke in občane in njihovo imetje pred vsemi oblikami ogrožanja. Poudarila je, da je sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v Celju preraslo v sožitje, ki je lahko vzor vsem v Sloveniji, saj imajo gasilci isti cilj – pomoč ljudem. Poklicna enota pa vleče voz in pomaga prostovoljnim gasilcem na vseh področjih, s strokovno pomočjo, sama pa se popolnjuje iz prostovoljnih vrst.
Govor ministrice Jelušičeve v Narodnem domu v Celju.
Narodni dom Celje
Narodni dom Celje
Anton Koren, GZS
Anton Koren, GZS
Dr. Ljubica Jelušič, Ministrica za obrambo RS

Dr. Ljubica Jelušič, Ministrica za obrambo RS

Ob dnevu gasilca 2010
Ob dnevu gasilca 2010
Gas.dom PGE Celje

Gas.dom PGE Celje

Gasilska zveza Celje deluje na območju MO Celje in občine Štore. Sestavlja jo 14 prostovoljnih društev (11 MOC in 3 iz občine Štore). Občinska gasilska zveza Celje je bila ustanovljena 22. maja 1955, na ustanovnem občnem zboru pa so za predsednika izvolil Kunej Jožeta in za poveljnika Špes Toneta. Danes je predsednik GZ Celje Vinko Sentočnik, poveljnik pa Jani Ramšak.
Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Zaščita in reševanje

Kaj so nam pustile poplave

Nekaj dni po poplavah (nekatera območja so še vedno pod vodo) so v 24ur.com pripravili prvi pregled in statistike.

Sodelovalo je 10.409 gasilcev, 876 pripadnikov CZ in društev ter 600 vojakov

Na številki 112 je bilo sprejetih 26.336 klicev

Poškodovanih 7.719 objektov

Ogroženih 11.521 ljudi

Evakuiranih 249 ljudi

Poplavljenih je bilo preko 30.000 ha kmetijskih površin

Sprožilo se je 200 plazov

(Vir podatkov: 24ur.com)

Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Zaščita in reševanje

Pravila gasilske službe 2010

Pravila gasilske sluzbe 2010 so bila po dolgih pričakovanjih zadnjega junija objavljena v Uradnem listu. Objavilo jih je Ministrstvo za obrambo, v veljavo pa stopijo 15. julija 2010.

Sprejeta so in po njih se bo potrebno ravnati, če nam je prav ali pa ne. Že mora biti tako. V naslednjih dneh nas torej čaka obilico branja, nato pa še seznanitev naših operativnih gasilcev.

Gašenje

Posted by Marko Kroflic in Gasilci, Zaščita in reševanje

Program zaščite in reševanja

V svoji prejšnji objavi sem obljubil, da bom pogledal programe strank in si tako ustvaril bolj jasno sliko, kaj nam stranke ponujajo. Vmes je posegla višja sila – enemu od diskov v moji mašini je bilo dovolj prekladanje in se je poslovil. Zraven so se tudi okna pričela obnašati kakor da so stopila na svojo zadnjo pot. Tako sem na hitro zopet usposobil eno staro mašino in zagnal linux. Takoj, ko se ga navadim in uspešno izberem pravo distribucijo (sedaj mandriva, čaka še unbunto, …), bom presedlal na linux. Do takarat pa stara, dobra okna XP.
Vseeno pa sem uspel zbrati programe strank na področju zaščite in reševanja, tako da lahko objavim izvelčke programov nekaterih strank, ki so to področje dala na svoj program. Vir so bile spletne strani strank.

Nameno ne bom objavil, od katere stranke je program – lahko najdete na njihovih spletnih straneh. Odločitev je vaša – jaz se še nisem čisto odločil. Pregledati moram še nekaj podočij. Do nedelje je še nekaj dni.

Zaradi problemov s prikazom velike količine besedila sem omenjene programe shranil v dokument, ki si ga lahko ogledate – programi-strank-zir-2008-2012.

Posted by Marko Kroflic in O vsem