avtoceste

Ukinitev cestninskih postaj po uvedbi ESC

Po uvedbi sistema DarsGo bodo cestninske postaje na slovenskem avtocestnem omrežju postopoma odstranjene, pri čemer bodo najprej odstranjene tiste, ki predstavljajo največjo motnjo v prometu. Širše območje sedanjih cestninskih postaj bo temeljito rekonstruirano, na teh lokacijah pa bo Dars vzpostavil točke nadzora, kjer bodo poleg cestninskih nadzornikov prisotni še policisti, prometni inšpektorji in cariniki. Začetek odstranitve prvih cestninskih postaj je načrtovan spomladi 2018, po uvedbi novega elektronskega cestninjenja.

Posted by Marko Kroflic in Logistika

Registracija uporabnikov sistema DarsGo

V Sloveniji bo s 1. aprilom 2018 uvedeno sodobno elektronsko cestninjenje vozil z največjo dovoljeno maso nad 3.5 tone (težka vozila) v prostem prometnem toku, poimenovano DarsGo. Družba DARS je že vzpostavila sedem uporabniških točk (tako imenovanih DarsGo servisov) in pričela z registracijo prvih uporabnikov novega cestninskega sistema. Ti se že lahko registrirajo tudi na spletni strani www.darsgo.si, predvidoma z začetkom leta 2018 pa se bodo lahko registrirali tudi na pooblaščenih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju. Avtoprevozniška podjetja ob tem pozivamo, naj se čim prej registrirajo v sistem Dars Go in pridobijo naprave DarsGo ter se tako izognejo morebitnim čakalnim vrstam ob prehodu na novi sistem cestninjenja ter visokim globam, če bodo na avtoceste in hitre ceste zapeljali brez naprave DarsGo.

Continue reading →

Posted by Marko Kroflic in Logistika

Sistem DARSGO – sistem cestninjenja tovornih vozilo v Sloveniji

Republika Slovenija bo 1. aprila 2018 uvedla elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku za vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone (težka vozila). 

Uvajanje poteka že deset let, a šele tretji poskus javnega razpisa je bil uspešen. To kaže na kompleksnost in zahtevnost projekta. Slovenija je prva evropska država, ki bo iz delujočega sistema s cestninjenjem na cestninskih postajah z zapornicami za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kg prešla na elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku, torej sistem brez zapornic. Druge evropske države, ki so uvedle podoben sistem, so prej tudi za tovorna vozila poznale vinjete ali pa sploh niso zaračunavale uporabe avtocest. Te države se niso soočale z enakim finančnim tveganjem kot Slovenija. Nov sistem bo vključen, ko bo DARS 100-odstotno prepričan, da deluje pravilno in zanesljivo. To bo konec prvega trimesečja leta 2018. Postavljeni so vsi cestninski portali in Dars je že pridobil potrebno število naprav DarsGo za elektronsko cestninjenje.

Continue reading →

Posted by Marko Kroflic in Logistika, O vsem, Prevozi v cestnem prometu

Vinjete v letu 2018 ostajajo

Vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah bodo v letu 2018 ostale in bodo modre barve. To so že 11. vinjete po vrsti, katere so bile prvič uvedene julija 2008.

 

Continue reading →

Posted by Marko Kroflic in Novice