O meni

Diplomiral sem na Fakulteti za pomorstvo in promet, smer tehnologija prometa, svoja pridobljena znanja uporabljam kot vodja logistike v vodilnem slovenskem podjetju na področju plinov. Kot predavatelj sodelujem pri rednem usposabljanju gasilcev, rad prisluhnem tudi dobri glasbi.

Marko

Svoje pridobljeno znanje na področju transporta prenašam na voznike, kot predavatelj sem sodeloval pri rednem usposabljanju voznikov za podaljšanje “kode 95” tako na pravnem kakor tudi tehničnem področju. Usposobil sem se za “inštruktorja varne vožnje”. To pridobljeno znanje s pridom uporabljam pri vsakodnevnem delu in ga delim, da bodo slovenske ceste varnejše.

Sem predsednik PGD Prožinska vas in član UO GZ Celje.  Skozi proces izobraževanja v gasilstvu sem si pridobil čin Višjega gasilskega častnika organizacijske smeri ter specialnosti predavatelj, informatik, nosilec IDA in radijske zveze.  Veliko časa sem preživel na Igu, kjer sem si pridobil znanja s področja zaščite in reševanja, katera skozi predavanja prenašam na druge gasilce.

V času od 2008 do 2017 sem bil poveljnik štaba Civilne zaščite v občini Štore, kjer še vedno delujem kot član štaba, zadolžen za požarno varnost.

Računalniki in vse povezano z njimi me veseli že od nekdaj; veliko sem se ukvarjal z izdelavo spletnih strani (zato tudi tale spletna stran, ki jo poganja wordpress), nove tehnologije in razvoj. Glasba me spremlja vsak dan, a zanjo je vedno manj časa. Ne manjka cel kup “gadetov”, ki mi pomagajo v vsakdanjem življenju.

Svojo pot nadaljujem s pridobivanjem novih znanj in prenašanjem znanja na druge. Ob tem me spremljajo otroci in moja velika ljubezen Mateja.