Ob srečanju z vozilom s prednostjo na nujni vožnji

Marsikateri udeleženec v cestnem prometu ne ve, kako reagirati, ko sreča vozilo s prednostjo. To so vozila gasilcev, policije in reševalcev na nujni, intervencijski vožnji. Veliko je napačnih, nepravilnih reakcij, ki so posledica neznanja in neizkušenosti. Veliko je vprašanj, kako se odzvati v takšnem primeru. Z napačnim odzivom se na ta način voznikom vozil na intervencijski vožnji povzroči še dodatne težave in jih spravi v nevarnost, s tem pa tudi ostale člane intervencijske ekipe v takšnem vozilu.

Naloga voznika vozila s prednostjo je seveda čim hitreje in varno prispeti na mesto intervencije. Za opozarjanje drugih udeležencev v prometu takšna vozila uporabljajo svetlobne in zvočne znake, ki jih ponavadi poimenujemo utripajoče luči in sirena. Vse to vozniku takšnega vozila ne daje brezpogojne prednosti pri vožnji, temveč še večjo odgovornost. Vozniku vozila s prednostjo na intervencijski vožnji ni potrebno upoštevati cestno-prometnih predpisov, a je kljub temu odgovoren za posledice, če med takšno vožnjo pride do nesreče. Voznik na nujni vožnji lahko vozi hitreje od dovoljene hitrosti, ne upošteva prometnih znakov in označb, a mu to ne dopušča brezpogojno vožnjo v rdečo luč ali odvzem prednosti – to mora narediti tako, da ne ogroža drugih udeležencev in sebe ter izvede takšen manever, ko se prepriča, da ga lahko izvede varno. Med vožnjo mora voznik vozila s prednostjo tudi poznati vozilo, ki ga upravlja, da vozilo na vožnji obvlada, da ve, kaj lahko pričakuje od vozila ter kako se bo takšno vozilo obnašalo v določenih situacijah.

Kako ravnati v primeru, ko srečamo vozilo na nujni vožnji?

Ob srečanju vozila s prednostjo je naloga ostalih voznikov udeležencev, da seveda takšno vozilo ne oviramo med vožnjo in mu omogočimo čim hitrejšo vožnjo mimo. Pogosta napaka je ustavitev vozila – ustavimo na cesti ali ob robu ceste, s tem pa povzročimo vozilu s prednostjo še dodatne težave. Ob srečanju z vozilom s prednostjo seveda poskušamo peljati z našim vozilo tako, da bo vozilo na nujni vožnji s čim manj težavami in čim bolj tekočo vožnjo odpeljalo mimo nas. To mu lahko omogočimo tako, da po potrebi pospešimo vožnjo in se ob primernem mestu odmaknemo ali pa omogočimo vozniku, da nas čim hitreje prehiti – v kolikor okoliščine to dopuščajo, mu damo jasen znak, da nas lahko prehiti (smerokaz desno), v fazi prehitevanja  zmanjšamo našo hitrost in tako nas voznik hitreje prehiti. Ob takšnem manevru seveda ne smemo ogrožati ostalih udeležencev v prometu. Vozniku na nujni vožnji seveda lahko omogočimo vožnjo mimo tudi tako, da se na primernem mestu odmaknemo. Najslabše, kar lahko storimo v takšnem primeru je, da pričnemo zavirati in vozilo ustavimo na sredi ceste. S tem seveda zaustavimo tudi vozilo s prednostjo, vsako upočasnjevanje pomeni daljši čas prihoda na mesto intervencije (še posebej, če je za nami tovorno vozilo). Pomagamo lahko tudi v primeru, ko se nam vozilo s prednostjo približuje po nasprotnem voznem pasu. Takrat seveda ocenimo situacijo in pustimo takšnemu vozilu, da lažje prehiti vozila pred sabo. To lahko naredimo z umikom na stran ali upočasnitvijo vožnje.

Vir: Siol.net

V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti ali hitri cesti med kolonama je potrebno takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Na prehitevalnem pasu je potrebno zapeljati čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča, na voznem pasu pa čim bolj desno, tudi na odstavni pas.

S pravilno razvrstitvijo vozil ob zastoju na avtocesti omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost preživetja tudi do 40 odstotkov. Razvrstitev vozil v primeru prometne nesreče na avtocesti pomembno vpliva na reševanje poškodovanih, zato ob vsakem zastoju upoštevajte pravilo o razvrščanju vozil. Vedno, ko pride do zastoja, mora biti med kolonama vozil na prehitevalnem pasu in voznem pasu dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil, ki so opremljena z modro ali rumeno lučjo (reševalci, gasilci, policija, izvajalec rednega vzdrževanja, inšpekcijske službe, …).

Na prehitevalnem pasu zapeljite čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča, na voznem pasu pa čim bolj desno, tudi na odstavni pas.

Srečanje z vozilom s prednostjo naj vas kot voznike ne prestraši in vas privede do panične reakcije. Mirno in preudarno ravnajte med vožnjo ter omogočite takšnim vozilom nemoteno in čim hitrejšo vožnjo mimo vas.