Kako ravnati ob okvari tahografa in kartice voznika

Tahograf je merilo, ki v določenem časovnem intervalu prikazuje in zapisuje vrednosti dolžine prevožene poti, trenutne vozne hitrosti in določen delovni čas voznikov.

Vgrajen mora biti v vsa tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg. Iz zapisa na tahografskem lističu lahko naknadno analiziramo potek vožnje:

  • čas vožnje in čas počitka,
  • hitrost vožnje,
  • dolžina prevožene poti.

Digitalni-tahograf-img_vdo_pp_dtco_1381_300dpi_zoom_en

Okvara tahografa se mora odpraviti takoj po končani vožnji, med katero je prišlo do okvare. Če vožnja traja več kot en teden (7 dni) od dne, ko je prišlo do okvare, se mora okvara odpraviti v času te vožnje. Okvaro tahografa je mogoče odpraviti v pooblaščeni delavnici.

V primeru poškodbe voznikove kartice ali da ta ne deluje pravilno, je o tem dolžan obvestiti izdajatelja oziroma v sedmih koledarskih dni zaprositi za novo in “staro” vrniti izdajatelju. V primeru tatvine vozniške kartice se poda uradna prijava pristojnim organom države, v kateri je do tatvine prišlo. Izguba vozniške kartice se z uradno izjavo sporoči pristojnim organom države, ki je kartico izdala, in pristojnim organom države članice običajnega prebivališča, če sta različni.

Pooblaščena organizacija za izdajo kartic v Sloveniji je podjetje Cetis d.d. – www.cetis.si. Na njihovi spletni strani najdete vse potrebne informacije za izdajo kartice voznika in podjetja – vlogo, ceno kartice in način prevzema.

k_tahograf_web05-100x80

Voznik lahko nadaljuje vožnjo brez vozniške kartice največ 15 koledarskih dni, ali kadar je to potrebno za vrnitev vozila v njegove poslovne prostore, daljše obdobje, če lahko dokaže nezmožnost predložitve oziroma uporabe kartice med tem obdobjem. V sedmih dneh je dolžan podati zahtevo za novo kartico pri pooblaščeni organizaciji.