Izpolnitev REK obrazcev

Zadnji pomemben korak pri zavarovanju gasilcev za primer poškodbe je izpolnitev ustreznega REK obrazca na spletni strani DURS-a – eDavki. Podrobna pojasnila s strani DURS-a so tukaj! V tem prispevku bi rad podrobneje opisal postopek izpolnitve REK-1B obrazca preko portala eDavki.

Portal eDavki

Portal eDavki

Prvi korak je prijava v portal eDavki, preko katerega se opravi celoten postopek. Za prijavo potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo (društveno ali pa pooblaščene osebe – člana društva ali računovodskega servisa, ki za vas opravlja storitve).  Postopek je praviloma enak, tukaj pa je opisan postopek, ko zakonit zastopnik pravne osebe v svojem imenu odda vlogo oziroma podatke.

Priznana so naslednja kvalificirana digitalna potrdila:

– Sigen-CA

– AC NLB

– PoštaRCA

– Halcom CA

Po namestitvi kvalificiranega digitalnega certifikata v spletni brskalnik (pazite na posodobitve brskalnika, saj se lahko zgodi, da zadnje verzije ne podpirajo morebitnih potrebnih dodatkov in ne boste mogli oddati podatkov – predvsem to velja pri oddaji davčne napovedi) ter ureditvi pooblastila pri pristojnem davčnem uradu, se prijavite na portal eDavki. V našem primeru moramo izbrati pravno osebo, ki jo bomo zastopali.

e-davki-portal02

V naslednjem koraku izberemo obrazec za oddajo novega dokumenta.

e-davki-portal03

V seznamu izberemo dokument PODO – Prispevki in davčni odtegljaji obrazec REK-1b – Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja.

e-davki-portal04

Izberemo datum plačila prispvkov. Zelo pomembno je, da je ta datum enak datumu, ko smo izvedli plačilo. Izberemo ta datum.

e-davki-portal05

V naslednjem koraku izberemo vrsto dohodka. Za naš primer je to 1096 – Plačilo prispevkov udeležencev akcij. Izberemo tudi obdobje izplačila – 02.2012, ker smo izvedli plačilo v mesecu februarju.

e-davki-portal06

Pred nami je obrazec za vnos podatkov o pravni osebi (društvu) ter osebi, ki vnaša podatke. Tukaj vnesemo tudi število zavarovancev ter znesek, ki smo ga plačali.

e-davki-portal07

Podatke vnašamo samo v oranžno obarvana polja.

Zadnji korak je vnos podatkov o osebah, ki so zavarovane. O teh osebah vnesemo podatke: DŠ, ime in priimek ter znesek, ki smo ga zanj plačali (v oranžna polja – A081 PIZ in A082 ZZ).

e-davki-portal08

Ta korak je potrebno izvesti za vsakega zavarovanca posebej. Predlagam, da imate DŠ v excelu (prenos iz vulkana) in jih kopirate, saj lahko kaj hitro pride do napake pri prepisovanju. Ta del vzame kar nekaj časa.

Pred oddajo dokumenta morajo biti vsi vnosi pravilni, saj drugače ni mogoče oddati vloge. Uporabite možnost Izračun na koncu vloge. Med oddajo vloge je le-to mogoče shraniti in delo nadaljevati naslednjič – izberemo shranjen dokument.

Želim vam čim manj zapletov pri oddaji.