Ob 140-letnici gasilstva v Celju

Celjski gasilci smo praznovali častiljivo 140-letnico gasilstva v Celju. 28. septembra 1871 je bila ustanovljena požarna bramba v Celju, prvi poveljnik pa je bil Karl Mathes – le dve leti po ustanovitvi prvega društva v Metliki. Tako je 28. september postal dan, ko gasilci v Celju obeležujemo dan gasilca.
140 let gasilstva v Celju

140 let gasilstva v Celju

Letos smo 140-letnico gasilstva v Celju pričeli praznovati 15. septembra 2011 z otvoritvijo razstave in predstavitvijo monografije 140 let gasilstva v Celju v Osrednji knjižnici v Celju. Nadaljevanje pa je sledilo v petek, 23. septembra 2011 s skupno taktično vajo operativnih enot GZ Celje in zakjučno prireditvijo s kulturnim programom in podelitvijo plaket društvom, gasilskim zvezam in posemznikom – članom gasilskih organizacij.
Panorama Celja 1891

Panorama Celja 1891

Požarna bramba v Celju 1913

Požarna bramba v Celju 1913

Višek je praznovanje doseglo v soboto, 24. septembra 2011 s predstavitvijo gasilskih aktivnosti, gasilske tehnike in gasilnih sredstev. Predstavitev je potekala na Prešernovi ulici, kjer so bila razstavljena gasilska vozila prostovoljnih gasilskih društev poklicne gasilske enote Celje. Na zgodovinski stojnici so bile predstavljene stare motorne brizgalne, ročne brizgalne, stari vozovi, obleke in oprema iz gasilskega muzeja. S svojim delom so se predstavili tudi mladi – pionirji in mladinci s predstavitvijo svojih tekmovalnih vaj, prav tako tudi starejši gasilci. Predstavitev je potekala do 12 ure, ko se je dogajanje preselilo na parkirišče spodnji grad. Tam je potekala predstavitev gašenja z gasilniki ter praktični prikaz tehničenga reševanja ponesrečenca iz vozila in gašenje gorečega vozila.
Predstavitev gasilstva v Celju in nastop godbe Dobrna
Predstavitev gasilstva v Celju in nastop godbe Dobrna
Prevzem novih vozil PGE

Prevzem novih vozil PGE

Z obiskom nas je počastila tudi ministrica za obrambo, ga. dr.Ljubica Jelušič, ki je najprej ob postroju vseh gasilcev skupaj z županom MOC, g. Bojanom Šrotom, poveljnikom PGE Jankom Požežnikom, predsednikom GZ Celje, tov. Vinkom Sentočnikom in direktorico podjetja Webo prevzela tri nova gasilska vozila, nato pa še prisostvovala na zaključni slovesnosti v Narodnem domu, kjer so bile podeljene spominske plakete. Na slovesnosti je bil prisoten tudi predsednik GZ Slovenije, tov. Anton Koren. Vsi govorniki so poudarili, da smo gasilci zelo pomembni v sistemu zaščite in reševanja. Ministrica Jelušičeva pa je pohvalila celjske gasilce za vso opravljeno delo v vseh preteklih desetletjih in poudarila, da so Celjski gasilci s svojo opremljenostjo in znanjem sposobni zaščititi občanke in občane in njihovo imetje pred vsemi oblikami ogrožanja. Poudarila je, da je sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci v Celju preraslo v sožitje, ki je lahko vzor vsem v Sloveniji, saj imajo gasilci isti cilj – pomoč ljudem. Poklicna enota pa vleče voz in pomaga prostovoljnim gasilcem na vseh področjih, s strokovno pomočjo, sama pa se popolnjuje iz prostovoljnih vrst.
Govor ministrice Jelušičeve v Narodnem domu v Celju.
Narodni dom Celje
Narodni dom Celje
Anton Koren, GZS
Anton Koren, GZS
Dr. Ljubica Jelušič, Ministrica za obrambo RS

Dr. Ljubica Jelušič, Ministrica za obrambo RS

Ob dnevu gasilca 2010
Ob dnevu gasilca 2010
Gas.dom PGE Celje

Gas.dom PGE Celje

Gasilska zveza Celje deluje na območju MO Celje in občine Štore. Sestavlja jo 14 prostovoljnih društev (11 MOC in 3 iz občine Štore). Občinska gasilska zveza Celje je bila ustanovljena 22. maja 1955, na ustanovnem občnem zboru pa so za predsednika izvolil Kunej Jožeta in za poveljnika Špes Toneta. Danes je predsednik GZ Celje Vinko Sentočnik, poveljnik pa Jani Ramšak.